Adverteren

Natuurlijk is het ook mogelijk om deze website als platform voor uw advertenties te benutten. Voorwaarde hierbij is dat de advertenties aansluiten bij het onderwerp en de visie van deze website.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een banner of tekstadvertentie op deze site te plaatsen, een winactie te organiseren of een artikel of review in opdracht te laten schrijven. Andere vormen van samenwerking zijn ook mogelijk.

Het beste kunt u hiervoor even contact met mij opnemen op jonathan @ denaamvanditdomein